Właściwość

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust.10, który stanowi, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

o egzekucję z nieruchomości;
o wydanie nieruchomości;
o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

 

Wykaz ulic na terenie miasta Poznań należących do rewiru

Wykaz miejscowości należących do rewiru