O kancelarii

Kancelaria została utworzona przez komornika Waldemara von Steiner, celem realizowania jego ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:

 

  • egzekucji świadczeń pieniężnych
  • zabezpieczeń
  • eksmisji
  • wydania nieruchomości
  • wydania ruchomości
  • spisów inwentarza

Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do  prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.

Nasza Kancelaria Komornicza w pracy szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają w znaczny sposób skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika.